Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

Jos Rijvers, lijsttrekker

Bij deze wil ik me voorstellen als lijsttrekker van Fractie Ulicoten.

Mijn naam is Jos Rijvers, 63 jaar, getrouwd met Lia en we hebben 3 uitwonende kinderen. Ik ben geboren en getogen in Ulicoten, daar hebben we jarenlang een melkvee en varkens bedrijf gehad. Bij gebrek aan een opvolger zijn we gestopt met varkens en melkkoeien, en daarna hebben we nog ongeveer 10 jaar jongvee opgefokt voor een buurman. Onlangs hebben we de stallen, het vee en een deel van de grond verkocht en gaan we op kleinere schaal verder met akkerbouw.

In 2013 ben ik tussentijds in de gemeenteraad gekomen, toen had Fractie Ulicoten maar èèn lid in de gemeenteraad. Bij de verkieizngen van 2014 is Maria Geerts er gelukkijg bijgekomen, en met uw steun vertrouw ik er op dat we met minimaal twee personen zitting kunnen hebben in de nieuwe gemeenteraad, want alleen is het niet te doen.

Al geruinere tijd maak ik deel uit van het plaatselijke ZLTO bestuur, van daaruit afgevaardigd naar en inmiddels voorzitter van de AgrarischeNatuur Vereniging Baarle-Nassau e.o. Dezevereniging is werkzaam in de ABG gemeenten en Breda. Vanuit de plaatselijke ANV ook weer afgevaardigd naar het collectief Agrarisch Natuur en Landschaps Beheer West Brabant.

Ook vanuit de plaatselijke ZLTO de opdracht mee gekregen om aan de slag te gaan om een glasvezelnetwerk in het buitengebied te realiseren. Ik heb daar als voorzitter samen met een geweldig team aan mogen werken. U zult het met me eens zijn, dit is een burgerinitiatief dat zijn weerga in de regio niet kent. Vanuit Baarle-NassauGlas ook bestuurlijk actief in Midden-BrabantGlas. Verder zit ik nog in het bestuur van de buurtvereniging en de Chaamse kippenclub.

Waar wil ik me voor inzetten:

Voor de leefbaarheid van alle kernen en Ulicoten in het bijzonder.

*Continuïteit in de woningbouw                                                                                                                                                                                                                                             *Op peil houden van de voorzieningen in Gemeentehuis en Bremerpoort en in een nieuw te bouwen Cultureel Centrum in Baarle                                                                                       *In stand houden van het sportcomplex in Ulicoten                                                                                                                                                                                                                     *Samen met de dorpsraad op zoek naar andere vormen van vervoer, vanwege de slechte busverbindingen                                                                                                   

Voor een vitaal buitengebied.

*Mede door Provinciaal beleid zal er voor onze veehouders veel veranderen, een maatschappelijk vraagstuk van ongekende omvang, de gemeente heeft hier een belangrijke opdracht *Er komt een nieuw bestemmingsplan buitengebied, wat willen we wel en wat willen we niet?    

Als waarschijnlijk de enige actieve boer in de nieuwe gemeenteraad voel ik het als een zware verantwoordelijkheid, in een tijd waarin de veehouderij van alle kanten onder vuur ligt, om toch te gaan voor de belangen van de boeren in onze gemeente.    

 

Fractie Ulicoten: Samen voor leefbaarheid

 

 

Maria Geerts, plaats 2

Bijna 40 jaar woon ik nu in Ulicoten, ben getrouwd, moeder van 2 zonen en oma van 5 kleinkinderen. Ik werk in het onderwijs.

Door het vele vrijwilligerswerk ben ik in de politiek terecht gekomen. De afgelopen 4 jaar heb ik Fractie Ulicoten vertegenwoordigd als raadslid. Ik heb me sterk gemaakt voor de belangen van onze gemeente maar in het bijzonder voor Ulicoten. De komende periode wil ik dat ook zeker blijven doen: Ulicoten op de kaart houden.

We zullen moeten werken aan de leefbaarheid in al onze kernen. Iedere kern heeft hierin zijn eigen problematiek en ondersteuning daarbij is erg belangrijk. Leefbaarheid kan niet zonder de vele vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen. Daar moeten we zuinig op zijn. Leefbaarheid kan niet zonder een centrale plaats om elkaar te ontmoeten. Leefbaarheid kan niet zonder een fijne leefomgeving.

Hoe het politieke klimaat na 21 maart a.s. gaat worden is niet te voorspellen maar Fractie Ulicoten blijft zich inzetten om de leefbaarheid in alle kernen te bewaken. Ik wil alle kiezers vragen te gaan stemmen op 21 maart. Fractie Ulicoten wil de komende jaren uw belangen zo goed mogelijk behartigen en rekenen daarbij op uw steun.

 

Fractie Ulicoten: Samen voor leefbaarheid.

 

Aloijs Rijvers, plaats 3.

Ik ben van beroep werktuigbouwkundige. Ik ben 59 jaar, gescheiden en vader van 2 kinderen. Mijn familie roots liggen in de grensstreek van zowel Belgie als Nederland. Lange tijd ben ik actief betrokken geweest binnen het verenigingsleven in Ulicoten (Scouting, UVO en carnavalsvereniging de Haaikneuters) Ik ben 16 jaar lid van de fractie Ulicoten en ik ben in de periode 2010-2014 3 jaar actief raadslid geweest.

Voor de kern Baarle is het van belang dat er een volledig nieuw representatief gebouw komt voor het CCB. Bij doordachte multifunctionele nieuwbouw komen de functies van de verenigingen en hun activiteiten veel beter tot hun recht en kunnen exploitatie lasten behoorlijk verlaagd worden. Het centrum dient na de aanleg van de randweg in fases opnieuw ingericht te worden. Dit proces dient zeer zorgvuldig te gebeuren.

In Castelrè speelt o.a. het probleem van het sluipverkeer. Een paar verkeersremmers verkort de reistijd op de sluiproute nauwelijks. Er zijn andere veel effectievere oplossingen denkbaar maar dan dienen de inwoners daar wel achter te staan.

In Ulicoten spelen vooral leefbaarheids vraagstukken die met de schaal grootte van het dorp te maken hebben en het uitgestrekte buitengebied. In de toekomst dient voldoende geinvesteerd te worden in de leefbaarheid van de kern Ulicoten.

Voor het buitengebied komt er een nieuw bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. We vinden dat de Provincie minder regelbevoegdheid dient te krijgen voor het buitengebied en dat de procedures enorm verkort dienen te worden.

Fractie Ulicoten heeft, ondanks zijn grootte, regekmatig een sleutelrol in de besluitvorming. Daarom heeft uw stem op Fractie Ulicoten een extra waarde. STEM OOk op woensdag 21 maart.

Fractie Ulicoten: samen voor leefbaarheid