Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

Bestuur van de Fractie Ulicoten bestaat uit:

Aloijs Rijvers (Voorzitter)

Frenc Verheijen (Secretaris)

Frank Koijen (Penningmeester)

 

Raadsleden voor de gemeente Baarle-Nassau: 

1.     Rijvers J.J.B.M. (Jos) (Fractieleider)

2.     Geerts-de Groot M.A.J. (Maria)

   

Commissieleden:

1.     Verheijen F.A.B.M. (Frenc) (Ruimte en Economie)

2.     Rijvers A.J.M. (Aloys) (Mens en maatschappij)

3.     Rijvers J.J.B.M. (Jos) (Bestuur en Middelen)

4.     Geerts-de Groot M.A.J. (Maria) (Mens en maatschappij, Ruimte en Economie)

5.     Verheijen, J. (Jos) (Bestuur en Middelen)

 6   Frans Vriens  ( vervangend commissielid mens en maatschappij)