Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

FRACTIE ULICOTEN AL BIJNA 30 JAAR

Als we even terugkijken in de tijd dan zien we dat Fractie Ulicoten al werkte voordat ze officieel bestond. Vanaf de jaren vijftig werd er voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst met kandidaten opgesteld alleen uit Ulicoten. Enkele sleutelfiguren kwamen bijeen en stelden een lijst samen, en gingen vervolgens proberen stemmen te winnen. Vanaf 1970 werden een soort voorverkiezingen gehouden in twee ronden om op die manier zeer democratisch de kandidatelijst samen te stellen. Op 13 december 1989 is onze partij officieel bij notariële akte opgericht. De eerste bestuursleden waren Charel Boeren, Bernard Boeren en Frans Vriens. We mogen stellen dat in Ulicoten in al die jaren door de inzet van onze fractieleden veel voorzieningen zijn gerealiseerd.

Klik hier voor de oprichtingsakte van de vereniging !