Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

Jos Rijvers, lijsttrekker

Bij deze wil ik me voorstellen als lijsttrekker van Fractie Ulicoten.

Mijn naam is Jos Rijvers, 63 jaar, getrouwd met Lia en we hebben 3 uitwonende kinderen. Ik ben geboren en getogen in Ulicoten, daar hebben we jarenlang een melkvee en varkens bedrijf gehad. Bij gebrek aan een opvolger zijn we gestopt met varkens en melkkoeien, en daarna hebben we nog ongeveer 10 jaar jongvee opgefokt voor een buurman. Onlangs hebben we de stallen, het vee en een deel van de grond verkocht en gaan we op kleinere schaal verder met akkerbouw.

In 2013 ben ik tussentijds in de gemeenteraad gekomen, toen had Fractie Ulicoten maar èèn lid in de gemeenteraad. Bij de verkieizngen van 2014 is Maria Geerts er gelukkijg bijgekomen, en met uw steun vertrouw ik er op dat we met minimaal twee personen zitting kunnen hebben in de nieuwe gemeenteraad, want alleen is het niet te doen.

Al geruinere tijd maak ik deel uit van het plaatselijke ZLTO bestuur, van daaruit afgevaardigd naar en inmiddels voorzitter van de AgrarischeNatuur Vereniging Baarle-Nassau e.o. Dezevereniging is werkzaam in de ABG gemeenten en Breda. Vanuit de plaatselijke ANV ook weer afgevaardigd naar het collectief Agrarisch Natuur en Landschaps Beheer West Brabant.

Ook vanuit de plaatselijke ZLTO de opdracht mee gekregen om aan de slag te gaan om een glasvezelnetwerk in het buitengebied te realiseren. Ik heb daar als voorzitter samen met een geweldig team aan mogen werken. U zult het met me eens zijn, dit is een burgerinitiatief dat zijn weerga in de regio niet kent. Vanuit Baarle-NassauGlas ook bestuurlijk actief in Midden-BrabantGlas. Verder zit ik nog in het bestuur van de buurtvereniging en de Chaamse kippenclub.

Waar wil ik me voor inzetten:

Voor de leefbaarheid van alle kernen en Ulicoten in het bijzonder.

*Continuïteit in de woningbouw                                                                                                                                                                                                                                             *Op peil houden van de voorzieningen in Gemeentehuis en Bremerpoort en in een nieuw te bouwen Cultureel Centrum in Baarle                                                                                       *In stand houden van het sportcomplex in Ulicoten                                                                                                                                                                                                                     *Samen met de dorpsraad op zoek naar andere vormen van vervoer, vanwege de slechte busverbindingen                                                                                                   

Voor een vitaal buitengebied.

*Mede door Provinciaal beleid zal er voor onze veehouders veel veranderen, een maatschappelijk vraagstuk van ongekende omvang, de gemeente heeft hier een belangrijke opdracht *Er komt een nieuw bestemmingsplan buitengebied, wat willen we wel en wat willen we niet?    

Als waarschijnlijk de enige actieve boer in de nieuwe gemeenteraad voel ik het als een zware verantwoordelijkheid, in een tijd waarin de veehouderij van alle kanten onder vuur ligt, om toch te gaan voor de belangen van de boeren in onze gemeente.    

 

Fractie Ulicoten: Samen voor leefbaarheid