Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

Maria Geerts, plaats 2

Bijna 40 jaar woon ik nu in Ulicoten, ben getrouwd, moeder van 2 zonen en oma van 5 kleinkinderen. Ik werk in het onderwijs.

Door het vele vrijwilligerswerk ben ik in de politiek terecht gekomen. De afgelopen 4 jaar heb ik Fractie Ulicoten vertegenwoordigd als raadslid. Ik heb me sterk gemaakt voor de belangen van onze gemeente maar in het bijzonder voor Ulicoten. De komende periode wil ik dat ook zeker blijven doen: Ulicoten op de kaart houden.

We zullen moeten werken aan de leefbaarheid in al onze kernen. Iedere kern heeft hierin zijn eigen problematiek en ondersteuning daarbij is erg belangrijk. Leefbaarheid kan niet zonder de vele vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen. Daar moeten we zuinig op zijn. Leefbaarheid kan niet zonder een centrale plaats om elkaar te ontmoeten. Leefbaarheid kan niet zonder een fijne leefomgeving.

Hoe het politieke klimaat na 21 maart a.s. gaat worden is niet te voorspellen maar Fractie Ulicoten blijft zich inzetten om de leefbaarheid in alle kernen te bewaken. Ik wil alle kiezers vragen te gaan stemmen op 21 maart. Fractie Ulicoten wil de komende jaren uw belangen zo goed mogelijk behartigen en rekenen daarbij op uw steun.

 

Fractie Ulicoten: Samen voor leefbaarheid.